Kontaktirajte nas

Info

a: Ognjena Price 8, 42000 Varaždin

t: 042 233360

f: 042 233107

e: zoran@hal-croatia.com

Radno vrijeme: pon-pet   8:00-16:00

Hal d.o.o.

Oib: 50397382774

Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Varaždinu pod MBS 070007096.

Temeljni kapital od 50.000,00Kn uplačen je u cijelosti.

Član uprave društva: Zoran Košmerl dipl.inž.arh.

Transakcijski račun je otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

IBAN: HR8824840081100581523